Työpajasta vauhtia vuorovaikutukseen

Työpajan anti kaupunkisuunnittelulle on ennen kaikkea hyvän vuorovaikutuksen jatkumo. Paja antaa osallistujille valmiuksia tarkastella kaupunkisuunnittelua monista näkökulmista. Se motivoi osallistumaan rakentavasti elinympäristön kehittämisestä käytävään keskusteluun.  

Kaupunkisuunnittelussa etsitään uusia keinoja vuorovaikutukseen osallisten kanssa. Pelissä yhteinen kaupunki! tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen kohtaamiseen kaupunkisuunnittelun ja osallisten välillä. Se rakentaa luottamusta ja luo hyvän pohjan yhteistyölle konkreettisten suunnittelukohteiden parissa.

Soveltamismahdollisuuksia ja kohderyhmiä on monia

Ennen kuin työpajaa aletaan suunnitella, asetetaan tavoitteet: keitä ja millaiseen osallistumiseen työpajalla halutaan kouluttaa ja aktivoida. Sovellusmahdollisuuksia on monia, esimerkiksi:

 • Nuorten osallistaminen: yhteistyö koulun tai nuorisotoimen kanssa
 • Asukas- ja intressiryhmien osallistaminen
 • Eri toimialojen ja asiantuntijaryhmien yhteistyön parantaminen
 • Kaupunkisuunnittelu tutuksi paikallispoliitikoille
 • Kaupungin eri toimijoiden aktivointi yleiskaavasuunnitteluun, julkisen keskustelun herättäminen pitkän aikavälin tavoitteista

  

SUUNNITTELUN TODELLISUUTTA

 • "Työpaja oli rakennettu hienosti niin, että osallistujat pääsivät heti käsiksi tekemiseen, uuden luomiseen ja ideointiin. Lähtötietoja, tavoitteita ja käytännön realiteetteja annosteltiin sopivina paloina vasta ensimmäisen ideointivaiheen jälkeen. Kaupunkisuunnittelulle kaikkein olennaisimmat asiat, kuten muutokset, ristiriidat ja ulkoa sanellut ehdot nostettiin hienosti esille, kun tiimien ”täydelliset” suunnitelmat jouduttiin lopulta rikkomaan hyvin olennaisella tavalla. Samalla jouduttiin kohtamaan se kaikkein vaativin suunnittelutehtävä: etsimään konfliktinratkaisua."
  Markus LehmuskoskiKaava-arkkitehti, Lahden kaupunki

Asiantuntija tuo osaamisensa

Fasilitoija vastaa työskentelyn ohjaamisesta ja motivoinnista. Asiantuntijoilla on luonteva rooli osaamisensa jakajana ja keskustelijana. Fasilitoija perehdyttää asiantuntijat työpajan kulkuun etukäteen, ja nämä valmistelevat lyhyen, noin 15 minuutin tietoiskun. Muuta valmistelua ei tarvita – asiantuntija tulee paikalle omana itsenään ja tuo oman osaamisensa.

Näkökulmia kaupunkiin

Työpajaan osallistuu tavallisesti neljä kaupunkisuunnittelun ja -ympäristön ammattilaista, jotka edustavat eri näkökulmia, esimerkiksi: 

 • Kaavoitus: mitä näkökulmia on huomioitava – asukastiheys, julkiset ja yksityiset palvelut, viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät ja niin edelleen
 • Liikenne: miten alueen suunnittelussa huomioidaan liikennejärjestelyt – liikenteen tilantarve, julkisen ja kevyen liikenteen edistäminen, kaupungin erilaiset vyöhykkeet 
 • Vihreä kaupunki: viheralueiden merkitys hyvinvoinnille, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, suojelualueet, talouden intressien yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa
 • Kulttuuriympäristö: paikan identiteetti, ajallinen kerroksellisuus, kulttuuriympäristöjen suojelu vs. uudet käyttömuodot

Näkökulmia voidaan muuttaa tai lisätä tavoitteiden ja painotusten mukaan. Muita mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi kaupunkitalous, ekotehokas kaupunki tai sosiaalinen hyvinvointi ja tasa-arvo. Työpajassa liikutaan aluksi asemakaavatasolla, mutta työskentelyn edetessä keskustelu ohjataan tehtävien kautta yleiskaavatasolle.

Ota yhteyttä, jos haluat saada lisätietoa tai tilata työpajan kaupunkiisi!

 

YHTEYSTIEDOT

heli-maija

Heli-Maija Nevala
Kouluttaja

p. 050 330 0297
heli-maija.nevala@sykli.fi


fb
Tule mukaan Facebook ryhmäämme!

OTA YHTEYTTÄ

[contact-form-7 id=”16″ title=”Yhteydenottolomake”]