Kokeiluja ja kannustusta
TYÖPAJAN TARINA

Työpaja sai alkunsa jo vuonna 2008, kun työskentelin tiedekeskus Heurekassa yläkoulujen ja lukioiden parissa.

Osana laajempaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta kokeilin työskentelyä, jossa yhdeksäsluokkalaiset, lukiolaiset ja heidän opettajansa rakensivat kaupunkia tasavertaisina oppijoina, apunaan kaupunkiympäristön ja kaavoituksen asiantuntijoita.

Koulutuksessa on tapana aloittaa teoriasta ja edetä soveltamiseen, mutta minä halusin toimia juuri päinvastoin. Kaupunkisuunnittelun asiantuntijat tuotiin mukaan siinä vaiheessa, kun osallistujat olivat jo innostuneet kaupunginosansa suunnittelusta – ja törmänneet ensimmäisiin haasteisiin. Tarve asiantuntijoiden tarjoamalle tiedolle oli herännyt, ja osallistujat olivat jo huomaamattaan sitoutuneet oppimiseen.

Menetelmässä oli paljon parannettavaa (esimerkiksi mittakaava oli täysin sattumanvarainen!) mutta idea toimi hienosti jo ensimmäisessä kokeilussa. Oppilaat, opettajat ja asiantuntijat yhtä lailla olivat innoissaan.  Kaikki kokivat oppineensa ja inspiroituneensa päivästä – mukaan lukien minä itse.

Työpaja jäi sillä kertaa ainoaksi kokeiluksi, sillä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittely vei mukanaan. Kokemus jäi kuitenkin niin vahvasti mieleeni, että muutamaa vuotta myöhemmin, työskennellessäni jo Syklissä, halusin toistaa kokeilun. Mukaan tulivat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin Energia sekä Tampereella kaupunkisuunnittelu ja ECO2-hanke asiantuntijoineen. Osallistujina oli peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajia. Pelaajien meininki ja palaute olivat jälleen sydäntä lämmittäviä.

Sen jälkeen olen yhdessä kollegani Marian kanssa kehitellyt menetelmää edelleen. Kaupunkipeliä on sittemmin toteutettu Helsingissä, Lahdessa, Espoossa, Vantaalla, Keravalla ja Tampereella. Mukana on ollut opettajia, nuorisotyöntekijöitä, koulutuksen tutkijoita ja tietenkin kaupunkiympäristön ja -suunnittelun asiantuntijoita. Ryhmien heittäytyminen työskentelyyn ja innostunut palaute ovat paras kannuste jatkaa menetelmän parissa.

Heli-Maija Nevala

TEKIJÄT

heli-maija

HELI-MAIJA NEVALA

Koulutuspäällikkö
p. 050 3300 297
heli-maija.nevala@sykli.fi

Heli-Maija työskentelee Syklissä kestävän kehityksen ja kiertotalouden parissa, koulutus- ja kehittämistehtävissä eri alojen ammattilaisten kanssa. Elinikäinen oppiminen, yhteiskehittäminen ja vuorovaikutus ovat hänelle läheisiä asioita. Työssään kouluttajana hän hyödyntää ja kehittää yhteistoiminnallisia ja pelillisiä menetelmiä. 

Heli-Maija on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan ympäristötieteet, sekä ammatillinen opettaja. Viimeksi hän on opiskellut kaupunkisuunnittelua (Aalto PRO, 2015) ja palvelumuotoilua (Aalto, Avoin yliopisto, 2018). 

maria

MARIA RUNONEN

Kouluttaja
p. 050 535 1001
maria.runonen@sykli.fi

Marian tehtävät Syklissä keskittyvät erityisesti ympäristökasvatuksen ja kestävän toiminnan edistämisen alueille. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteet ja se, kuinka ihmisten asenteisiin ja käytökseen voidaan vaikuttaa ympäristökasvatuksen keinoin. Kaupunkisuunnittelussa nämä nivoutuvatkin luontevasti yhteen!

Maria on valmistunut Helsingin yliopistosta kulttuurimaantiede pääaineenaan. Laajana sivuaineena hän on suorittanut ympäristönsuojelutieteen opintokokonaisuuden ja lisäksi  tietojenkäsittelytieteen lyhyen sivuainekokonaisuuden.

NIINA ROSSI

Kouluttaja
p. 044 7766 023
niina.rossi@sykli.fi

Niina työskentelee Syklissä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opekoulutushankkeissa sekä yritysten kestävän kehityksen koulutusten parissa. Toiminnalliset menetelmät ovat lähellä Niinan sydäntä.

Niina on pohjakoulutukseltaan ympäristöjohtamisen tradenomi. Lisäksi hän on opiskellut ympäristökasvattajaksi, ammatillisen aikuisopettajan pedagogiset opinnot ja ympäristötieteiden aineopintoja. Tällä hetkellä Niina päivittää osaamistaan opiskellen Tekniikan ja liikenteen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Kestävät kaupunkiympäristöt -koulutusohjelmassa Lahden ammattikorkeakoulussa.