Monialaista oppimista työpajassa ja lähiympäristössä

Pelissä yhteinen kaupunki! on suunniteltu tukemaan peruskoulun ja lukion uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Työpaja toimii sellaisenaan oppimiskokemuksena, mutta sitä voidaan laajentaa monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi tai teemaopinnoiksi. 

Työpaja kehittää hauskalla tavalla monia laaja-alaisen osaamisen taitoja, esimerkiksi näkökulmien ja kokonaisuuksien hahmottamista, ongelmanratkaisua muiden kanssa ja omien näkemysten perustelemista. Työskentely asiantuntijoiden kanssa linkittää oppimisen tosielämään ja tuo kosketuksen yhteiskunnan toimintaan.

Pajasta pitemmälle

Työpajan kokemuksia voidaan hyödyntää myöhemmin monien oppiaineiden opetuksessa. Sitä voidaan laajentaa monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi, jossa nuorten elinympäristö on oppimisympäristö. Se tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Osallistuminen on kansalaistaito

Yhteistyötä kannattaa jatkaa myös kaupunkiympäristön toimijoiden kanssa. Näin opitaan omassa yhteiskunnassa toimimista. Nuoria tulee jo lainsäädännön perusteella kuulla heidän elinympäristönsä kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö tukeekin sekä koulun että kaupunkisuunnittelun tavoitteita.  


AJANKOHTAISTA
Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitelma tiimityönä – opettajankoulutus käynnistyy syksyllä 2017!

>> Lue lisää

 

 

 

 

 

PAIKALLISIDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA

  • "Koulutus on ollut hyvä kokemus ja itselleni tärkeä uudistuvan OPS:n takia. Koulutuksen avulla teemme kouluumme monialaisen kokonaisuuden, jota voimme kehittää ja toteuttaa useamman vuoden ajan. Syklin ja kaupunkisuunnittelun kanssa olemme ylittäneet oppiainerajoja ja huomioineet paikallisidentiteetin. Pyrkimys on saada oppilaat mukaan luomaan parempaa omasta asuinpaikasta."
    TiinaOpettaja, Korson koulu, Vantaa

Kolme vaihtoehtoa kouluille

1. KOULUTUS OPETTAJILLE

SYKLI ja Oulun yliopisto tarjoavat Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta syyslukukaudella 2017.
>> Lisätietoa

2. innostava veso

Opet yhdessä pelaamaan! Toteutamme koulullanne veso-koulutuksen, jossa ideoidaan yhdessä monialainen oppimiskokonaisuus. 

3. työpaja oppilaille

Toteutamme koulullanne työpajan oppilaille yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Ehdottakaa yhteistyötä kaupunkisuunnittelulle!

YHTEYSTIEDOT

heli-maija

Heli-Maija Nevala
Kouluttaja

p. 050 330 0297
heli-maija.nevala@sykli.fi

 

maria

Maria Runonen
Kouluttaja

p. 050 535 1001
maria.runonen@sykli.fi 


fb
Tule mukaan Facebook ryhmäämme!

OTA YHTEYTTÄ

Nimi *

Organisaatio

Sähköposti *

Puhelinnumero

Viesti