OPSista tekoihin – tiimikoulutus aineenopettajille

Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutus alkaa syyskuussa 2017 Helsingissä, Lahdessa ja Rovaniemellä. Käytännönläheisen koulutuksen tuloksena koululla on toteuttamista vaille valmis monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitelma. 

 Monialaista oppimista nuorten lähiympäristössä

Monialainen oppiminen peruskoulun yläluokilla on haaste kouluille ja opettajille. Erityisesti aineenopettajille suunnattu Pelissä yhteinen kaupunki! -koulutusohjelma tarjoaa teeman, pedagogisen tuen ja yhteistyömahdollisuuksia oppimiskokonaisuuden toteutukseen.

Oppimiskokonaisuuden lähtökohtana on nuorten elinympäristö, ja sen teemoja ovat kaupunkisuunnittelu, osallisuus ja kestävä hyvinvointi kaupungissa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kunnan kaupunkisuunnittelun kanssa, ja sen myötä koulu saa hyviä kontakteja ja konreettisia yhteistyömahdollisuuksia oppimiskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutusohjelma ohjaa oppimiskokonaisuuden suunnittelua käytännönläheisesti ja vaihe vaiheelta. Tavoitteena on löytää toimivia ja innostavia ratkaisuja monialaiseen oppimiseen sekä kehittää koulun toimintakulttuuria ja  aineenopettajien pedagogista osaamista. Yhdessä tehty, kokeiltu ja arvioitu oppimiskokonaisuus palvelee koulua ja kehittyy edelleen useamman vuoden ajan.

Koulutukseen osallistutaan vähintään kolmen opettajan tiiminä, mutta osallistujia voi olla koulusta enemmänkin. Oppi­aineita ei ole rajattu. Maantieteen, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen opettajilla on teemaan liittyvää erityisosaamista, joten kannattaa ottaa mukaan ainakin joku heistä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkaa kahdella toiminnallisella työpajalla. Koko päivän Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja tutustuttaa opettajat kaupunkisuunnittelun monialaisuuteen ja oman kaupungin asiantuntijoihin. Puolen päivän ideapajassa käynnistetään monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa.

Pajojen jälkeen koulussa jatkuu suunnittelutyö, johon opetiimi saa tukea verkkokoulutuksesta. Verkko mahdollistaa vuorovaikutuksen ja ideoiden jakamisen muiden kaupunkien koulujen kanssa. Syksyn mittaan pidetään muutama webinaari, ja koulutus päättyy koulujen yhteistapahtumaan 22.11.

Koulutuksen toteuttavat Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus TOPIK. Opetushallituksen rahoittama koulutus on maksuton.

Ilmoita koulusi mukaan!

Helsingin koulutus on täynnä, mutta Rovaniemelle ja Lahteen otetaan uusia kouluja mukaan. Lahdessa koulutukseen haetaan yläkoulujen lisäksi mukaan myös alakouluja ja lukioita, sillä suunnitteilla on eri-ikäsiä oppilaita yhdistävä oppimispolku.

Tulosta esite (pdf) / Lahti»
Tulosta esite (pdf) / Rovaniemi »
Tulosta esite (pdf) / Helsinki »

Tiedustelut ja koulun ilmoittautuminen:
Heli-Maija Nevala, heli-maija.nevala@sykli.fi, p. 050 3300 297

PrintYliopisto+Topik Sykli-logo_suomi-sininen asiakirjat

  • ”Koulutus on ollut hyvä kokemus ja itselleni tärkeä uudistuvan OPS:n takia. Koulutuksen avulla teemme kouluumme monialaisen kokonaisuuden, jota voimme kehittää ja toteuttaa useamman vuoden ajan. Syklin ja kaupunkisuunnittelun kanssa olemme ylittäneet oppiainerajoja ja huomioineet paikallisidentiteetin. Pyrkimys on saada oppilaat mukaan luomaan parempaa omasta asuinpaikasta.”
    TiinaOpettaja, Korson koulu